Právnické knihy Administrative agency for foregreist Praragraf

Česky English
O nás Služby Reference Kontakt
  Agentura GreenCard započala svou činnost v roce 1998. Pilířem činnosti agentury se od počátku stal zastupitelský servis pro cizince, zajišťující veškeré doklady, které potřebují pro svou práci, podnikání a pobyt na území České republiky.

  Zastupování v řízeních při žádostech o pracovní povolení, pobytová víza, trvalý pobyt či živnostenská oprávnění, je nejčastěji využívanou službou. Proto se agentura GreenCard, v čele s osobami, které agenturu založili, může pochlubit mnohaletými zkušenostmi v těchto oblastech.

  Dnes jsou služby agentury GreenCard hojně využívány advokátními kancelářemi, velkými mezinárodními společnostmi, ale také i jednotlivými cizinci, kteří potřebují podat pomocnou ruku ve věci vyřizování svých osobních dokladů.

Vízum

Co je to vízum? Je to povolení opravňující ke vstupu a pobytu na území České republiky a ostatních států Schengenského společenství. Příslušníci států členů Evropské unie a Schengenského společenství nepotřebují ke vstupu ani pobytu na území České republiky vízum. Podle plánované délky pobytu se víza dělí na krátkodobá do 90 dnů a dlouhodobá nad 90 dnů. Pokud se mluví o tzv. vízové povinnosti příslušníků některých států, jedná se o povinnost cizince požádat o krátkodobé vízum pro pobyt kratší 90 dnů. Vízum k pobytu nad 90 dnů se uděluje s dobou platnosti stanovenou příslušným orgánem MV, nejvýše však na 6 měsíců. Vízum k pobytu nad 90 dnů se dále uděluje cizinci za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za účelem studia či za účelem vědeckého výzkumu na území ČR. Naše agentura má dlouholeté zkušenosti v této oblasti a může se tak stát spolehlivým partnerem při řešení Vašich problémů a záležitostí spojených se získáním víza či pracovního povolení.

Pracovní povolení

Chcete zaměstnávat ve své společnosti cizí státní příslušníky ? Je to proces časově a administrativně velmi náročný, avšak reálný. Potřebujete pro ně získat pracovní povolení? Není nic jednoduššího než se obrátit na naší agenturu. Zaměstnavatel, jež má v úmyslu zaměstnat cizince, musí oznámit příslušnému úřadu volné pracovní místo. Cizinec si podá na příslušném úřadu práce žádost o vydání pracovního povolení, které se vztahuje k tomuto konkrétnímu volnému místu, ta musí být doložena vyjádřením zaměstnavatele, že cizince zaměstná. Pracovní povolení, ale neopravňuje cizince k pobytu na území České republiky. Cizí státní příslušník je povinen po vydání pracovního povolení požádat příslušný zastupitelský úřad o vydání dlouhodobého víza za účelem zaměstnání. Chce-li tedy cizí státní příslušník, legálně pracovat, na území ČR, musí nejprve získat pracovní povolení, které je základním "kamenem" k získání povolení k pobytu (víza) za účelem zaměstnání. Tato povinnost platí pro udělení krátkodobého i dlouhodobého víza. Kontaktujte nás a naši pracovníci Vám rádi pomohou.

Povolení k pobytu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je cizí státní příslušník oprávněn podat, jestliže na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů a hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu se podává na příslušném regionálním pracovišti oddělení pobytu cizinců ( OPC). Cizinec může zažádat o povolení k pobytu založeném na pracovním povolení nebo povolení k podnikání, za účelem společného soužití rodiny, vědeckého výzkumu, pedagogických aktivit či studia. Podává - li se žádost na zastupitelských úřadech je vyžadována osobní přítomnost žadatele. Cizinci mající v České republice trvalý pobyt mohou pracovat za stejných podmínek jako čeští občané (pracovní povolení není potřeba). Jednotliví cizí státní příslušníci, kteří potřebují podat pomocnou ruku ve věci vyřizování svých osobních dokladů či zastupování při žádostech o pobyt na území ČR ( i pro jejich rodinné příslušníky ). Obraťte se s důvěrou na naší agenturu, rádi Vám vše zprostředkujeme k Vaší úplné spokojenosti.

Zastupování cizinců

Nejčastější službou naší agentury je zastupování cizinců v řízeních při žádostech o pracovní povolení, pobytová víza, trvalý pobyt či živnostenská oprávnění. Co konkrétního Vám ještě nabízíme ? Konzultace a poradenství v době nepřehledné situace způsobené platností zákona č. 326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území české republiky a jeho novel, který upravuje pobyt Vašich spolupracovníků, zaměstnanců, či klientů, kteří mají cizí státní příslušnost. Zastupování cizinců při žádostech o přechodný pobyt občana EU a jejich rodinných příslušníků, při žádostech o trvalý pobyt občana EU a jejich rodinných příslušníků, při žádostech o vízum k pobytu nad 90 dní a jeho prodlužování, při žádostech o dlouhodobý pobyt a jeho prodlužování, při žádostech o trvalý pobyt, při žádostech o pracovní povolení a jeho prodlužování, při žádostech o živnostenské oprávnění a jeho prodlužování a další administrativní služby nutné při zastupování cizinců. Můžeme Vám nabídnout opravdu kvalitní zprostředkovatelské služby.

Naše agentura Vám nabízí služby v těchto oblastech:   
  • Konzultace a poradenství v době nepřehledné situace způsobené platností zákona č. 326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území české republiky a jeho novel, který upravuje pobyt Vašich spolupracovníků, zaměstnanců, či klientů, kteří mají cizí státní příslušnost.

  • Zastupování při žádostech o přechodný pobyt občana EU a jejich rodinných příslušníků.

  • Zastupování při žádostech o trvalý pobyt občana EU a jejich rodinných příslušníků.

  • Zastupování při žádostech o vízum k pobytu nad 90 dní a jeho prodlužování.

  • Zastupování při žádostech o dlouhodobý pobyt a jeho prodlužování.

  • Zastupování při žádostech o trvalý pobyt.

  • Zastupování při žádostech o pracovní povolení a jeho prodlužování.

  • Zastupování při žádostech o živnostenské oprávnění a jeho prodlužování.

  • A další administrativní služby.


Vzhledem k tomu, že agentura úzce spolupracuje s advokátními kancelářemi, můžeme také nabídnout zprostředkování kvalitních právních služeb v oblasti korporátního a obchodního práva, zakládání společností, majetková účast ve společnostech, změny ve společnostech, valné hromady apod. a další právní servis.